Zawartość

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych za zmniejszeniem budżetu RPO w stosunku do zgłoszonej propozycji

Data: 
2016-12-01
Położenie: 
  • Wiejska 6
    Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (23 głosami przy 11 przeciw) przyjęła poprawkę do budżetu zgłoszoną przez przewodniczącego Jacka Sasina (PiS), by zwiększyć rezerwę premiera (do 221 mln zł) kosztem kilku instytucji, w tym RPO.

RPO zaproponował wydatki na poziomie 41 mln, czyli o  5 mln więcej niż w tym roku (ok 36 mln). Wynikało to z tego, że w 2016 r. Sejm zmniejszył wydatki  Biura RPO do poziomu z 2011 r.

Posłowie – po pozytywnej opinii Ministerstwa Finansów - opowiedzieli się za zmniejszeniem proponowanej kwoty 41 mln o 3,850 mln, czyli do ok. 37 mln.

Posłowie opowiedzieli się też za zmniejszeniem budżetów: Sądu Najwyższego (o 2,7 mln), GIODO (o 3,8 mln), Krajowego Biura Wyborczego (o 1,5 mln), NIK (o 2,7 mln), państwowej Inspekcji Pracy (o 15 mln), IPN (o 36 mln), Rzecznika Praw Dziecka (o 1 mln), Krajowej Rady Sądownictwa (35 mln) a także resortu sprawiedliwości (o 10 mln, tu jednak posłowie opozycji zauważyli, że jest to – w przeciwieństwie do pozostałych instytucji  budżet mierzony w miliardach, nie milionach – planowany był na 7,3 mld zł, podczas gdy Rzeczbik Praw Dziecka ma budżet ok. 12-milionowy).

Komisja nie prowadziła dyskusji na posiedzeniu. Argumenty zostały przedstawione na posiedzeniu 17 listopada.

 

Galeria

  • Screen komputerowy: posiedzenie komisji - ludzie siedza na sali

    Posiedzenie komisji 1 grudnia 2016 r.