Godło RP

Seminarium „Partnerstwo dla Praw Człowieka: Polska – Armenia” – Warszawa, 7-9 czerwca 2011 r.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach  7-9 czerwca 2011 r. odbyło się międzynarodowe seminarium: "Partnerstwo dla Praw Człowieka: Polska – Armenia". Uczestniczyli w nim m.in. Ombudsman Armenii, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz polskich organizacji pozarządowych. Tematami dyskusji były: pomoc ofiarom przestępstw oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, wyzwania dla praw człowieka w kontekście zagrożeń związanych z zastosowaniem nowych technologii oraz Krajowy Mechanizm Prewencji. Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.