Godło RP

Seminarium „Partnerstwo dla Praw Człowieka: Polska – Azerbejdżan” – Baku, 11-13 października 2011 r.

Z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - przy współpracy urzędu Obrońcy Praw Republiki Francuskiej – w dniach 11-13 października 2011 r. odbyło się w Baku seminarium „Partnerstwo dla Praw Człowieka”, którego uczestnikami byli przedstawiciele Biura Ombudsmana, administracji publicznej oraz wybranych organizacji pozarządowych Azerbejdżanu. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń, pogłębienie dyskusji i prezentacja „dobrych praktyk” w zakresie: pomoc ofiarom przestępstw oraz przeciwdziałanie dyskryminacji oraz Krajowy Mechanizm Prewencji. Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.