Godło RP

24 września - seminarium pt. Inwigilacja dwa lata później – spotkaniem z Romanem Sacharowem

Data: 
2018-09-24
słowa kluczowe: 

24 września 2018 r. o godz. 10 odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej.

Seminarium będzie się składać z dwóch części:

1.        Sprawa Roman Sacharow przeciwko Rosji - prowadzenie p. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich (godz. 10-12)

  • prezentacja wyroku Wielkiej Izby ETPC
  • rozmowa z p. Romanem Sacharowem

2.        Inwigilacja dwa lata później – panel ekspertów - prowadzenie p. dr Marta Kolendowska-Matejczuk, z-ca dyrektora w Zespole Prawa Karnego (godz. 12.30-14).

  • Wojciech Klicki (Panoptykon)
  • dr Barbara Grabowska-Moroz  (HFPC)
  • Marcin Mrowicki (BRPO)

Rozmowa na temat, co dalej z inwigilacją. Czy temat jest nadal aktualny? Okoliczności cofnięcia wniosku RPO i co dalej? Czy polskie actio popularis jest możliwe?

Roman A. Sacharow (Zakharov)

jest dziennikarzem i wydawcą. Od 2003 r. jest korespondentem i analitykiem w Fundacji Obrony Glasnost, najstarszej rosyjskiej organizacji pozarzadowej skupionej na ochronie wolności prasy.

W 2015 r. wygrał sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przeciwko Rosji (Roman Zakharov v. Rosja, skarga nr 47143/06) dotyczącą użycia systemu informatycznego SORM Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej do podsłuchiwania rozmów i przechwytywania korespondencji elektronicznej. Na skutek wygrania wyroku musiał opuścić Rosję.

Więcej informacji w sprawie: