Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Seminarium eksperckie „Prawa pacjenta w świetle praktyki orzeczniczej sądów”

Data: 
2017-10-12

- Prawa pacjenta to element prawa do ochrony zdrowia, i nikt nie powinien o tym zapomnieć – podkreślał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas seminarium eksperckiego „Prawa pacjenta w świetle praktyki orzeczniczej sądów”, które 12 października odbyło się w Biurze RPO.

Rzecznik przypomniał, że RPO ma możliwość przystępowania do postępowań sądowych, co często wykorzystywane jest w przypadku spraw pacjentów. Zwrócił też uwagę, że potrzebna jest szersza współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych zawodów prawniczych, którzy na co dzień zajmują się prawem medycznym. – Urząd RPO jest miejscem na łącznie różnych stanowisk i podejmowanie dialogu – mówił Adam Bodnar.

Kwestie związane z prawem do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP przedstawił dr Robert Tabaszewski. O wykładni przepisów w sprawach zgody na leczenie poza granicami kraju i o refundację leków na przykładzie wybranych orzeczeń Izby Gospodarczej NSA mówiły sędzia NSA  Maria Jagielska oraz sędzia NSA Krystyna Anna Stec. Natomiast prof. dr hab. Dorota Karkowska poświęciła uwagę prawom pacjenta w kontekście orzecznictwa sądów powszechnych.

Więcej informacji w sprawie: