Zawartość

Seminarium naukowe poświęconego Prawom Kobiet, Rzeszów - pod patronatem, RPO

Data: 
2016-04-27
słowa kluczowe: 

Seminarium organizowane jest przez jedną z 16 Grup Lokalnych ELSA w Polsce jaką jest Rzeszów. Projekt dotykać będzie różnych aspektów pozostających w związku z Prawami Kobiet.