Zawartość

Seminarium nt. Kondycji Geriatrii w Polsce

Data: 
2016-09-13
Położenie: 
 • Długa 23/25
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 
obrazek przedstawiający tytuł seminarium

Jak wygląda w Polsce opieka geriatryczna? Jak kształceni są lekarze i personel medyczny zajmujący się osobami starszymi? Co to jest psychogeriatria i jakie jest jej znaczenie dla utrzymania dobrej kondycji osób starszych? – to niektóre z zagadnień omówionych podczas seminarium na temat kondycji geriatrii w Polsce, które 13 września odbyło się w Biurze RPO.

Uczestnicy seminarium zastanawiali się, co w systemie geriatrii udało się w ostatnich latach zmienić na lepsze, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Zostały zaprezentowane wnioski z kontroli dotyczącej „Opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym”. Paneliści zwrócili uwagę na stały wzrost finansowania poradni i oddziałów geriatrycznych oraz psychogeriatrycznych przez NFZ, zaznaczyli jednak, że liczba podpisywanych kontraktów i tempo wzrostu wciąż nie są wystarczające. Jednym z poruszonych zagadnień była także tzw. teleopieka (konsylium geriatrów), która może przyczynić się do zwiększenia dostępności lekarzy tej specjalności.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, świata nauki, medycyny, samorządów wojewódzkich oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Wśród panelistów byli: prof. Barbara Bień - ordynator Kliniki Geriatrii w Białymstoku, prof. Tadeusz Parnowski - kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dr Jarosław Derejczyk - dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, dr Maria Smereczyńska z Najwyższej Izby Kontroli oraz Maciej Karaszewski z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Główne wnioski z Seminarium:

 • wciąż brakuje sprawnego systemu opieki zdrowotnej i społecznej osób starszych,
 • należy skoordynować opiekę lekarską, społeczną i rodzinną nad pacjentami geriatrycznymi,
 • opieka geriatryczna jest niedofinansowana,
 • trzeba zmienić system kształcenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i opiekunów osób starszych,
 • konieczne jest wsparcie psychogeriatrii.

 

Galeria

 • zdjęcie: dwaj mężczyźni siedzą na krzesłach patrzą na stojącą obok nich kobietę w sukience, która mówi do mikrofonu

  Prof. Barbara Bień mówi o stanie geriatrii
 • zdjęcie: na ustawionych w półkole krzesłach siedzi kilkadziesiąt osób

  Uczestnicy konferencji nt. kondycji polskiej geriatrii
 • zdjęcie: widać siedzących tyłe uczestników konferencji

  Konferencja nt. geriatrii, 13 września 2016 r.