Zawartość

Seminarium Partnerstwa Wschodniego Ombudsmanów pt. „Rola Ombudsmana we wzmacnianiu dobrego rządzenia oraz praw człowieka” - Paryż, 9-11 maja 2012 r.

W Biurze Obrońcy Praw Republiki Francuskiej w dniach  9-11 maja 2012 r. odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Rola Ombudsmana we wzmacnianiu dobrego rządzenia oraz praw człowieka”. Zostało ono zorganizowane przez Obrońcę Praw Republiki Francuskiej przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Partnerstwo Wschodnie Ombudsmanów.

W spotkaniu uczestniczyła Prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele Biura Ombudsmana Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Francji, przedstawiciel białoruskiego Komitetu Helsińskiego, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele placówek dyplomatycznych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji.