Zawartość

Seminarium Partnerstwa Wschodniego Ombudsmanów - Warszawa, 25-27 września 2012 r.

W dniach 25-27 września 2012 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowało kolejną edycję seminarium w Warszawie z udziałem przedstawicieli instytucji ombudsmańskich Francji, Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Mołdowy, Ukrainy, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Białorusi i Gruzji oraz przedstawicieli polskich instytucji publicznych. Tematy trzydniowego seminarium kształtowały się następująco: ochrona praw dzieci w prawie karnym i cywilnym, Ombudsman a władza sądownicza, w tym współpraca z Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym oraz prawa osób starszych i osób z niepełnosprawnością w prawie pracy.

Załączniki: