Zawartość

Seminarium „Projektowanie dostępności” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-10-23
słowa kluczowe: 

Spotkanie, organizowane przez Lubelski Instytut Designu, odbędzie się 23 października 2018 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 3.

Seminarium, adresowane do środowiska lubelskich projektantów i projektantek, ma na celu przybliżenie wymogów prawnych, inspiracji a także wymiany doświadczeń dotyczących projektowania lepszego, dostępniejszego dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi czy psychicznymi.

PROGRAM WYDARZENIA:

10:00 Wstęp i wprowadzenie do tematu – Piotr Skrzypczak, LID

10:15 Wymogi prawa – stan obecny i planowane zmiany, m.in.

  • Krzysztof Kurowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Joanna Olszewska, Biuro ds. osób niepełnosprawnych UM Lublin
  • Wwa Olejniczek-Wójcik, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

11:30 Prezentacja przypadków – rozwiązań projektowych oraz dyskusja nt. barier w projektowaniu, m.in.

  • dr Edyta Lisek-Lubaś, Fundacja Repatria - Kultura i Sztuka
  • Michał Martynowski, Motyf Studio
  • Aneta Hernas, dyrektor Centrum Orto-Optymist

12:45 Przegląd nowych technologii i rozwiązań społecznych w kontekście projektowania dostępności, m.in.

  • dr Justyna Gerłowska, Wydział Psychologii UMCS
  • Marcin Matys, Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnością KUL JPII
  • Rafał Lis, Galeria Labirynt, koordynator dostępności

13:45 Podsumowanie i zakończenie

Lubelski Instytut Designu jest częścią Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Stworzony został w 2015 r. by wspierać dobre, odpowiedzialne projektowanie.