Zawartość

Seria materiałów edukacyjnych „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” edycja 2019 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-10-17
słowa kluczowe: 

Seria „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” to inicjatywa realizowana w ramach działań edukacyjnych podejmowanych przez fundację Kulczyk Foundation.

Tegoroczna edycja scenariuszy zajęć przeznaczonych do pracy z dziećmi i młodzieżą koncentruje się na zagadnieniu wolności – jej elementach składowych, granicach, znaczeniu i sposobach realizacji w codziennym życiu. Szczególny akcent – zarówno w proponowanych aktywnościach, jak i na poziomie założeń i przekazywanych treści – położony jest na kwestię wagi postawy proaktywnej, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje, równej godności każdego człowieka, niezależnie od płci czy statusu materialnego.

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu od 2016 r. przygotowuje scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości, przeżywanych emocji i postaw prospołecznych. Zadaniem tych materiałów jest wsparcie uczniów w lepszym poznaniu siebie i innych ludzi.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej