Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

SKM w Trójmieście - pasażerowie czekają na więcej [art. 9 - Dostępność]

Skarga dotycząca stanu dostosowania taboru PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. do potrzeb osób niepełnosprawnych spowodowała wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich (Newsletter nr 3/2014).

 

W odpowiedzi Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wyjaśnił, że w okresie ostatnich lat przewoźnik dokonał szeregu zmian mających na celu przystosowanie taboru w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym, m.in.: zmodernizował elektryczne zespoły trakcyjne, poprawił infrastrukturę jednej z linii, uruchomił specjalny numer telefonu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamontował słupki SOS/INFO, wyznaczył na peronach miejsca, w których osoby niepełnosprawne mogą oczekiwać na przyjazd pociągu (zlokalizowane w pobliżu zatrzymania czoła pociągu), zainstalował przy krawędzi peronów płyty z wypustkami.