Zawartość

Skuteczna interwencja Rzecznika – pan Marek nie musi zwracać dofinansowania

Data: 
2016-03-10
Położenie: 
  • Olsztyn
    Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania apelacyjnego przed Sądem Okręgowym w Olsztynie z powództwa Miasta Olsztyn – Miejskiego Urzędu Pracy przeciwko panu Markowi o zwrot przyznanego mu dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozprawa  zakończyła się pozytywnie dla pana Marka, co oznacza, że może on prowadzić działalność, na którą otrzymał dotację. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główny koordynator ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze RPO, argumentowała przed sądem, że postępowanie urzędu jest nie do końca uzasadnione, ponieważ przyjęto zbyt literalną (dosłowną) interpretację przepisów, nie uwzględniając dostatecznie celów, jakie zawiera ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednym z nich jest właśnie realizacja zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: Dzisiejszy wyrok ma bardzo duże znaczenie dla sporów obywatela z organem administracji. Pokazuje, że urząd nie może bezdusznie ograniczać się do dosłownego brzmienia przepisu - powinien wziąć pod uwagę jego cel, społeczno-gospodarczy kontekst sprawy. W tym przypadku przyjęcie stanowiska Miejskiego Urzędu Pracy byłoby sprzeczne z zadaniami tego Urzędu i ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w oparciu o które Urząd działa. Cieszę się, że dzięki orzeczeniu Sądu Okręgowego w Olsztynie pan Marek, bezrobotny, który z pomocą dofinansowania otworzył salon optyczny, będzie mógł w dalszym ciągu prowadzić z powodzeniem swoją działalność. Mam też nadzieję, że ten wyrok będzie sygnałem dla innych organów administracji, aby interpretować przepisy prawa na korzyść obywateli.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, w jakiej znalazł się pan Marek: www.rpo.gov.pl

Galeria

  • Banknoty stuzłotowe

    Zobowiązania finansowe