Zawartość

Sprawa pana Patryka - skutki badania przez RPO, czy w polskich więzieniach karę odbywają osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną – Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowił postępowanie

Data: 
2016-05-04
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska

W toku badań prowadzonych przez Biuro RPO ustaliliśmy, że w więzieniach przebywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, które nigdy nie powinny były tam trafić.

Jak zapowiedział na początku marca tego roku Rzecznik Praw Obywatelskich, zajęliśmy się losem tych konkretnych osób.

Jednym ze skutków tych działań jest wydany na wniosek RPO wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie pana Patryka.

Sąd Okręgowy wznowił postępowanie karne w jego sprawie, uchylił wyrok nakazowy na mocy którego pan Patryk trafił do więzienia i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu.
Jak stwierdził Sąd Okręgowy, pan Patryk jest niepełnosprawny w stopniu znacznym, a niepełnosprawność wynika także z upośledzenia umysłowego.

Zgodnie z art. 79 § 1 kodeksu postępowania karnego w brzmieniu z chwili prowadzenia postępowania przeciwko panu Patrykowi, obowiązkowe było ustanowienie dla oskarżonego obrońcy, jeżeli zachodziła uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.

Tymczasem, jak ustalił RPO, pan Patryk w toku całego postępowania karnego obrońcy nie miał, mimo iż jego stan psychiczny nie tylko wskazywał na wątpliwość co do poczytalności, lecz dawał pewność.

Sąd Okręgowy podzielił zdanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Galeria

  • Czarny ptak na bezlistnym drzewie
    Cierpienie