Godło RP

Spotkania regionalne RPO 2015-2017. Wystawa na I Kongresie Praw Obywatelskich

Data: 
2017-12-19
 • Plansza otwierająca wystawę: Mapa Polski i zdjęcia
  Jeżdżąc po kraju w ramach programu spotkań regionalnych Rzecznik Praw Obywatelskich spotyka się z organizacjami pozarządowymi, które niosą pomoc i wiele problemów mogą rozwiązać na miejscu. Ta wystawa to nasz hołd złożony tym wszystkim wspaniałym osobom.
 • Zdjęcia RPO ze spotkania w Zdunach. Kobiety, dzieci, uczestnicy spotkania
  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach. Dla kobiet i dzieci – ofiar przemocy domowej – skuteczna pomoc. Dla sprawców – terapia
 • Zdjęcia RPO ze spotkania z osobami na wózkach
  Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Pomysł na pełnosprawność Miejsce debat, a także pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Zdjęcie RPO ze spotkania w Tczewie, budynek i rower z sieci kurierskiej, którą prowadzi Fundacja
  Fundacja POKOLENIA w Tczewie. Wsparcie młodych w kłopotach i kryzysach. Fundacja prowadzi koordynowane, wszechstronne działania wspierające młodych dotkniętych bezrobociem, uzależnieniem, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym.
 • Spotkanie RPO. Budynek z lat 70. Stół w gospodzie zastawiony potrawami
  Przedsiębiorstwo społeczne GOSPODA JASKÓŁECZKA w Radomiu ze szlachetną misją pomocy chorującym psychicznie. „Odkąd tu pracuję, nie choruję”. Praca jest bowiem ważnym elementem zdrowienia. Dzięki niej zdobywa się samodzielność, rozwija kontakty z innymi
 • Ludzie rozmawiają z RPO przy stole: w prostym wnętrzu i w zabytkowym gmachu władz miejskich
  Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów zajmuje się rozwiązaniem konfliktu dotyczącego roszczeń regresowych miasta wobec zadłużonych lokatorów prywatnych kamienic. Występuje w ich obronie wobec władz miasta.
 • Ludzie przed budynkiem Hospicjum, w tym RPO i ksiądz
  Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim z sercem i kompleksową opieką. Powstało w dawnym osiedlowym żłobku – i trochę czasu musiało upłynąć, zanim mieszkańcy osiedla zaakceptowali nowego sąsiada.
 • Ludzie przed i w środku parterowego budynku
  Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji MATEUSZ w Toruniu tworzy dom dla ludzi powracających z terapii uzależnień i zakładów karnych. Daje czasowe schronienie. Edukuje i wspiera
 • Wizyta w MOW: pokoje w ośrodku i grupowe zdjęcie
  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie. Do odwiedzenia Czuchowa zaprosiły RPO wychowanki i dyrekcja MOW. W ośrodku przebywa około 30 dziewcząt w wieku 13-18 lat, które miały doświadczenia różnorakich kryzysów.
 • Spotkanie w Ośrodku, widok wnętrz i boiska przed budynkiem
  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu. Wsparcie dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek zajmuje się wczesną prorodzinną interwencją opiekuńczą. Wspiera rodziny wychowanków, służąc im radą i pomagając
 • Spotkania ludzi we wnętrzu i na dziedzińcu, mapa Polski z zaznaczonymi miejscami, skąd pochodzą uczestnicy spotkania
  Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Raz do roku do Maróza pod Olsztynkiem przyjeżdzają aktywiści, żeby się poznać, nauczyć nowych rzeczy i potrenować nowe umiejętności.
 • Grupa ludzi podpisuje dokument, fotografia dokumentu
  Partnerstwo dla Wolontariatu to lubuska platforma współpracy w tworzeniu miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne
 • Ludzie rozmawiają w eleganckim wnętrzu. Serweta z wyhaftowanym napisem "U Pana Cogito"
  Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito”. Pensjonat i Restauracja w Krakowie - Zakład Aktywności Zawodowej dający pracę dla osób po kryzysach psychicznych
 • Ludzie rozmawiają, zdjęcie materiału informacyjnego Probacji
  Małopolskie Stowarzyszenie Probacja w Krakowie. Choć formalnie człowiek wychodzący z zakładu karnego powinien być gotowy do życia na wolności, w praktyce potrzebuje wsparcia, przejścia przez „śluzę wolności”.
 • Spotkanie w klubiku dziecięcym. Wózek spacerowy dla sześciorga maluchów
  Spółdzielnia socjalna „Okno na świat” w Słopnicach. W Słopnicach młode matki chciałyby wracać szybko do pracy. Niestety, z pracą jest krucho, dodatkowo bardzo wielu ojców pracuje za granicą, co jeszcze utrudnia łączenie opieki i pracy zawodowej.
 • Zdjęcie budynku Opoki i prowadzonej przez nią restauracji w Kluczach
  Spółdzielnia Socjalna Opoka w Kluczach nie tylko daje pracę ludziom w bardzo trudnej sytuacji. Prowadzi też projekty, z których korzysta cała społeczność. Brała np. udział w projekcie dostarczania zdrowych przekąsek do szkół.
 • Rozmowy z wysmakowanym wnętrzu (ściany w szaro-białe pasy)
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce - dzienny ośrodek wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Fundacja realizuje projekty nastawione na aktywizację i wspieranie osób doświadczonych kryzysem psychicznym
 • Rozmowa z członkiniami stowarzyszenia, wspólne zdjęcie w czasie konferencji w Gdańsku
  Stowarzyszenie Rodzin Pelikan w Gdańsku niesie pomoc dziecku, którego rodzice się rozwodzą.Podkreśla, że to nie rozwód lecz konflikt między rozwodzącymi się rodzicami jest dramatem. Kiedy rozpadu rodziny nie da się zatrzymać, trzeba chronić dzieci.
 • Wizyta w ośrodku pomocy na wsi, nowoczesne budynki i urządzenia grzewcze
  Stowarzyszenia im. Brata Krystyna - Gorzowskie imperium miłosierdzia. 25 lat mikromodelu pomocy społecznej realizowanego na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gorzowa i północnej części województwa lubuskiego.
 • Zdjęcie linii energetycznej koło domów i ludzi spotykających się w różnych miejscach, żeby porozmawiać o przyszłości swojej miejscowości
  Uciążliwe inwestycje koło domów
 • Spotkanie w szkole dla niesłyszących. Uczniowie ze szkoły, w której uczą się dzieci niesłyszących rodziców, na wycieczce w Warszawie
  Prawa osób głuchych
 • Zdjęcia ze spotkań, w tym zdjęcia grupowe
  Pełnoaktywni mimo niepełnosprawności
 • Zdjęcia ze spotkań RPO z udziałem i w sprawie seniorów
  Różne pomysły na pomoc seniorom po to, by jak najdłużej byli samodzielni, ale nie samotni
 • Zdjęcia z wizyty RPO w wiejskim ośrodku pod Wejherowem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spotkania regionalnego w Chełmie na którym omawiano te problemy
  Niepełnosprawność intelektualna. Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie. Nasz system pomocy nastawiony jest na rehabilitację i powrót do pracy. A co z tymi, którzy do pracy nigdy nie wrócą? Dziś zostaje DPS albo 24-godzinna opieka starzejących się
 • Zdjęcia RPO ze spotkań z działaczami organizacji promujących kulturę lokalną i z wizyt w miejscach pamięci (cmentarz, stara kopalnia
  Dobre sąsiedztwo, wielość pamięci. Czy wystarczy nam dzień dzisiejszy, jakie znaczenie ma pamięć o historii i pielęgnowanie pamięci? Jaka to ma być pamięć?
 • Wizyta w szpitalu
  Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach. To jedyny szpital w Polsce, który pomaga pacjentom w sposób kompleksowy i próbuje równoważyć opiekę medyczną z usługami społecznymi.
 • Zdjęcia ze spotkań RPO w Częstochowie
  Zintegrowany system ekonomii społecznej w Częstochowie