Godło RP

Spotkania regionalne RPO 2015-2017. Wystawa na I Kongresie Praw Obywatelskich

Data: 
2017-12-19
Jeżdżąc po kraju w ramach programu spotkań regionalnych Rzecznik Praw Obywatelskich spotyka się z organizacjami pozarządowymi, które niosą pomoc i wiele problemów mogą rozwiązać na miejscu. Ta wystawa to nasz hołd złożony tym wszystkim wspaniałym osobom.
Plansza otwierająca wystawę: Mapa Polski i zdjęcia
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach. Dla kobiet i dzieci – ofiar przemocy domowej – skuteczna pomoc. Dla sprawców – terapia
Zdjęcia RPO ze spotkania w Zdunach. Kobiety, dzieci, uczestnicy spotkania
Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Pomysł na pełnosprawność Miejsce debat, a także pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Zdjęcia RPO ze spotkania z osobami na wózkach
Fundacja POKOLENIA w Tczewie. Wsparcie młodych w kłopotach i kryzysach. Fundacja prowadzi koordynowane, wszechstronne działania wspierające młodych dotkniętych bezrobociem, uzależnieniem, zagrożonych bezdomnością i wykluczeniem społecznym.
Zdjęcie RPO ze spotkania w Tczewie, budynek i rower z sieci kurierskiej, którą prowadzi Fundacja
Przedsiębiorstwo społeczne GOSPODA JASKÓŁECZKA w Radomiu ze szlachetną misją pomocy chorującym psychicznie. „Odkąd tu pracuję, nie choruję”. Praca jest bowiem ważnym elementem zdrowienia. Dzięki niej zdobywa się samodzielność, rozwija kontakty z innymi
Spotkanie RPO. Budynek z lat 70. Stół w gospodzie zastawiony potrawami
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów zajmuje się rozwiązaniem konfliktu dotyczącego roszczeń regresowych miasta wobec zadłużonych lokatorów prywatnych kamienic. Występuje w ich obronie wobec władz miasta.
Ludzie rozmawiają z RPO przy stole: w prostym wnętrzu i w zabytkowym gmachu władz miejskich
Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim z sercem i kompleksową opieką. Powstało w dawnym osiedlowym żłobku – i trochę czasu musiało upłynąć, zanim mieszkańcy osiedla zaakceptowali nowego sąsiada.
Ludzie przed budynkiem Hospicjum, w tym RPO i ksiądz
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji MATEUSZ w Toruniu tworzy dom dla ludzi powracających z terapii uzależnień i zakładów karnych. Daje czasowe schronienie. Edukuje i wspiera
Ludzie przed i w środku parterowego budynku
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie. Do odwiedzenia Czuchowa zaprosiły RPO wychowanki i dyrekcja MOW. W ośrodku przebywa około 30 dziewcząt w wieku 13-18 lat, które miały doświadczenia różnorakich kryzysów.
Wizyta w MOW: pokoje w ośrodku i grupowe zdjęcie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu. Wsparcie dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek zajmuje się wczesną prorodzinną interwencją opiekuńczą. Wspiera rodziny wychowanków, służąc im radą i pomagając
Spotkanie w Ośrodku, widok wnętrz i boiska przed budynkiem
Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Raz do roku do Maróza pod Olsztynkiem przyjeżdzają aktywiści, żeby się poznać, nauczyć nowych rzeczy i potrenować nowe umiejętności.
Spotkania ludzi we wnętrzu i na dziedzińcu, mapa Polski z zaznaczonymi miejscami, skąd pochodzą uczestnicy spotkania
Partnerstwo dla Wolontariatu to lubuska platforma współpracy w tworzeniu miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli realnie uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne
Grupa ludzi podpisuje dokument, fotografia dokumentu
Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito”. Pensjonat i Restauracja w Krakowie - Zakład Aktywności Zawodowej dający pracę dla osób po kryzysach psychicznych
Ludzie rozmawiają w eleganckim wnętrzu. Serweta z wyhaftowanym napisem "U Pana Cogito"
Małopolskie Stowarzyszenie Probacja w Krakowie. Choć formalnie człowiek wychodzący z zakładu karnego powinien być gotowy do życia na wolności, w praktyce potrzebuje wsparcia, przejścia przez „śluzę wolności”.
Ludzie rozmawiają, zdjęcie materiału informacyjnego Probacji
Spółdzielnia socjalna „Okno na świat” w Słopnicach. W Słopnicach młode matki chciałyby wracać szybko do pracy. Niestety, z pracą jest krucho, dodatkowo bardzo wielu ojców pracuje za granicą, co jeszcze utrudnia łączenie opieki i pracy zawodowej.
Spotkanie w klubiku dziecięcym. Wózek spacerowy dla sześciorga maluchów
Spółdzielnia Socjalna Opoka w Kluczach nie tylko daje pracę ludziom w bardzo trudnej sytuacji. Prowadzi też projekty, z których korzysta cała społeczność. Brała np. udział w projekcie dostarczania zdrowych przekąsek do szkół.
Zdjęcie budynku Opoki i prowadzonej przez nią restauracji w Kluczach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce - dzienny ośrodek wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Fundacja realizuje projekty nastawione na aktywizację i wspieranie osób doświadczonych kryzysem psychicznym
Rozmowy z wysmakowanym wnętrzu (ściany w szaro-białe pasy)
Stowarzyszenie Rodzin Pelikan w Gdańsku niesie pomoc dziecku, którego rodzice się rozwodzą.Podkreśla, że to nie rozwód lecz konflikt między rozwodzącymi się rodzicami jest dramatem. Kiedy rozpadu rodziny nie da się zatrzymać, trzeba chronić dzieci.
Rozmowa z członkiniami stowarzyszenia, wspólne zdjęcie w czasie konferencji w Gdańsku
Stowarzyszenia im. Brata Krystyna - Gorzowskie imperium miłosierdzia. 25 lat mikromodelu pomocy społecznej realizowanego na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gorzowa i północnej części województwa lubuskiego.
Wizyta w ośrodku pomocy na wsi, nowoczesne budynki i urządzenia grzewcze
Uciążliwe inwestycje koło domów
Zdjęcie linii energetycznej koło domów i ludzi spotykających się w różnych miejscach, żeby porozmawiać o przyszłości swojej miejscowości
Prawa osób głuchych
Spotkanie w szkole dla niesłyszących. Uczniowie ze szkoły, w której uczą się dzieci niesłyszących rodziców, na wycieczce w Warszawie
Pełnoaktywni mimo niepełnosprawności
Zdjęcia ze spotkań, w tym zdjęcia grupowe
Różne pomysły na pomoc seniorom po to, by jak najdłużej byli samodzielni, ale nie samotni
Zdjęcia ze spotkań RPO z udziałem i w sprawie seniorów
Niepełnosprawność intelektualna. Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie. Nasz system pomocy nastawiony jest na rehabilitację i powrót do pracy. A co z tymi, którzy do pracy nigdy nie wrócą? Dziś zostaje DPS albo 24-godzinna opieka starzejących się
Zdjęcia z wizyty RPO w wiejskim ośrodku pod Wejherowem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spotkania regionalnego w Chełmie na którym omawiano te problemy
Dobre sąsiedztwo, wielość pamięci. Czy wystarczy nam dzień dzisiejszy, jakie znaczenie ma pamięć o historii i pielęgnowanie pamięci? Jaka to ma być pamięć?
Zdjęcia RPO ze spotkań z działaczami organizacji promujących kulturę lokalną i z wizyt w miejscach pamięci (cmentarz, stara kopalnia
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach. To jedyny szpital w Polsce, który pomaga pacjentom w sposób kompleksowy i próbuje równoważyć opiekę medyczną z usługami społecznymi.
Wizyta w szpitalu
Zintegrowany system ekonomii społecznej w Częstochowie
Zdjęcia ze spotkań RPO w Częstochowie