Zawartość

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Data: 
2014-06-13

Rzecznik Praw Obywatelskich był gospodarzem tegorocznego spotkania ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej.


Głównym tematem spotkania była dyskusja nt. zakresu kompetencji rzeczników w przypadkach przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ombudsmani omówili także sposoby reagowania na wnioski obywateli oraz informacje pochodzące z innych źródeł, dotyczące nadużywania władzy przez funkcjonariuszy policji, służby więziennej oraz innych służb.


W wydarzeniu uczestniczyli ombudsmani z Czech, Słowacji i Węgier. Spotkania ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej odbywają się regularnie od 2004 r.