Zawartość

Spotkanie Koalicji Równych Szans

Data: 
2017-10-23
słowa kluczowe: 

- Mógłbym długo opowiadać o naszych działaniach dotyczących równego traktowania. To praca wielu zespołów, wielu zaangażowanych osób w Biurze – mówił rzecznik praw obywatelskich podczas spotkania z przedstawicielami Koalicji Równych Szans.

Niestety podejmowanie takich działań wiąże się z określonymi konsekwencjami – jedną z nich jest np. hejt, który dotyka instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mimo to, działamy. Rozwijamy współpracę z lokalnymi samorządami. Zajmujemy się również sytuacją samych organizacji samorządowych, podejmujemy interwencje w związku ze zmieniającym się ustawodawstwem, ale także w związku z indywidualnymi skargami od organizacji.

Wiele spraw prowadzonych w Biurze RPO dotyczy walki z mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Podejmujemy każda sprawę, o której usłyszymy, spotykamy się z ofiarami pobić. Specjalne zadanie ma w tym zakresie mój Koordynator ds. Projektów Regionalnych  Andrzej Stefański. Monitorujemy również sytuację na przejściach granicznych w Brześciu i Terespolu.

Zależy nam na tym, by organizacje pozarządowe korzystały z efektów naszej pracy. Również, aby – szukały inspiracji do działania, do organizowania debat w społecznościach lokalnych – powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas spotkania .

 

Czym jest Koalicja Równych Szans?

Główny cel projektu to umożliwienie wspólnych działań organizacji pozarządowych działających na rzecz równości poprzez utworzenie tzw. Koalicji Równych Szans. Koalicja ma na celu m.in. wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec działań władz publicznych w odniesieniu do kwestii antydyskryminacyjnych.

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali postępy prac nad tzw. ustawą równościową przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Galeria

  • Spotkanie Koalicji Równych Szans
    Spotkanie Koalicji Równych Szans
  • Spotkanie Koalicji Równych Szans
    Spotkanie Koalicji Równych Szans
  • Spotkanie Koalicji Równych Szans
    Spotkanie Koalicji Równych Szans