Godło RP

Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Migrantów

Data: 
2013-10-28

W Biurze RPO odbyło się spotkanie Komisji Ekspertów ds. Migrantów działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Posiedzenie Komisji poświęcone było m.in. analizie założeń projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie polskiej polityki integracji cudzoziemców. Przedstawiono także wnioski ze spotkania dotyczącego sytuacji rumuńskich Romów, które odbyło się we Wrocławiu z inicjatywy Rzecznika. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

  • Na zdjęciu uczestnicy spotkania
    Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Zobacz także