Godło RP

Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Migrantów

Data: 
2015-06-12

W dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 odbędzie się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Biura Krajowego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Polskiego Czerwonego Krzyża i Caritasu.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz przedstawi koncepcję powołania ogólnopolskiej Koalicji na rzecz pomocy ofiarom wojen.

Omówione zostaną również najnowsze problemy dotyczące migracji z Ukrainy i Syrii.