Zawartość

Spotkanie Ombudsmanów państw Grupy Wyszehradzkiej

Data: 
2013-04-12
słowa kluczowe: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz uczestniczyła w spotkaniu Ombudsmanów państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się na Słowacji. Tematem rozmów była m.in. rola Ombudsmana w promocji dobrej administracji.

 

Podczas spotkania ombudsmani wyrazili przekonanie, że skuteczne pełnienie ich obowiązków konstytucyjnych jest bezpośrednio związane z ochroną prawa do dobrej administracji, która jest nie tylko przyjazna dla obywateli, ale zgodnie z normami europejskimi jest również podstawowym wymogiem działania i podejmowania decyzji przez niezależne organy administracji publicznej.

 

Rzecznicy praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że ich rolą jest bycie "oczami i uszami" parlamentów narodowych. Przedstawianie niezawisłego i niezależnego sprawozdania przed parlamentem, dotyczącego działalności rzecznika i jego kompetencji, przyczynia się do lepszego poinformowania parlamentu. Stanowi to podstawę do dyskusji i rozważań na temat działań proponowanych przez rzecznika. Ombudsmani państw Grupy Wyszehradzkiej uważają za właściwe, aby parlament zapoznawał się bez głosowania ze sprawozdaniem, ponieważ takie głosowanie stwarza zawsze pokusę politycznej oceny działalności niezależnego organu kontroli, jakim jest rzecznik praw obywatelskich.

 

Galeria

  • Na zdjęciu - w drugim rzędzie od prawej: Ombudsman Węgier Prof Dr Máté Szabó, RPO prof. Irena Lipowicz, Omdusman Czech JUDr. Pavel Varvařovský, Petr Lesa z Biura Ombdusmana Czech; w pierwszym rzędzie od prawej: Ombudsman Słowacji Jana Dubovcová, Marian Torok z Biura Ombudsmana Słowacji, Miroslav Pridal z Biura Ombudsmana Czech.

    Na zdjęciu - w drugim rzędzie od prawej: Ombudsman Węgier Prof Dr Máté Szabó, RPO prof. Irena Lipowicz, Omdusman Czech JUDr. Pavel Varvařovský, Petr Lesa z Biura Ombdusmana Czech; w pierwszym rzędzie od prawej: Ombudsman Słowacji Jana Dubovcová, Marian Torok z Biura Ombudsmana Słowacji, Miroslav Pridal z Biura Ombudsmana Czech.
  • Na zdjęciu uczestnicy spotkania Ombudsmanów państw Grupy Wyszehradzkiej

    Na zdjęciu uczestnicy spotkania Ombudsmanów państw Grupy Wyszehradzkiej