Zawartość

Spotkanie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka z Ombudsmanami państw Partnerstwa Wschodniego – Bruksela, 18 października 2011 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz w dniu 18 października uczestniczyła w śniadaniu roboczym wydanym przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka z okazji spotkania w Brukseli ombudsmanów Partnerstwa Wschodniego. Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany doświadczeń w zakresie ochrony praw człowieka oraz możliwości ich wykorzystania w kształtowaniu polityki zarówno UE jak i państw członkowskich wobec innych regionów świata. Uczestniczący w spotkaniu eurodeputowani ocenili, że program współpracy ombudsmanów jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego.