Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Spotkanie z delegacją z Czech

Data: 
2014-01-14
słowa kluczowe: 

 

W Biurze RPO odbyło się spotkanie z przedstawicielami czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Towarzystwa AIDS Pomoc, a także Rzecznika Praw Policjantów Komendy Głównej Policji. Rozmowy dotyczyły prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spraw policjantów zakażonych wirusem HIV oraz wirusowym zapaleniem wątroby, szczególnie w związku z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym tej kwestii. W trakcie spotkania omawiane były również zagadnienia współpracy międzynarodowej pomiędzy RPO a ombudsmanami wojskowymi w zakresie ochrony praw żołnierzy i funkcjonariuszy.

 

Delegacja z Czech przebywa w Polsce w ramach projektu mającego na celu przygotowanie zaleceń, procedur i propozycji ewentualnych zmian w ustawodawstwie Republiki Czeskiej w taki sposób, aby nie dochodziło do bezprawnej dyskryminacji członków armii i sił bezpieczeństwa, którzy są nosicielami wirusa HIV.