Godło RP

Spotkanie z gruzińską delegacją

Data: 
2017-11-22

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek oraz przedstawicielki Zespołu ds. Równego Traktowania - Magdalena Kuruś i Anna Mazurczak, spotkały się z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Gruzji  Ekaterine Skhiladze, której towarzyszyły pracowniczki tamtejszego Biura.

Uczestniczki spotkania omówiły podejmowane przez Rzecznika działania w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także kwestie monitorowania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Dyskutowały również o możliwym zaangażowaniu instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w działalność międzynarodową - m.in. poprzez składanie raportów alternatywnych do Komitetów ONZ czy udział w debacie na temat potrzeby zwiększenia ochrony praw osób starszych.