Zawartość

Spotkanie z pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania Adamem Lipińskim

Data: 
2017-04-11

11 kwietnia 2017 r. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania spotkali się z Adamem Lipińskim, pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania.

Głównym tematem spotkania było określenie obszarów możliwej współpracy pomiędzy Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Podczas spotkania poruszono m.in. problemy związane z atakami o podłożu rasistowskim na cudzoziemców oraz przypadkami występującej w przestrzeni publicznej mowy nienawiści. W centrum zainteresowana rzecznika była kwestia kontynuacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, a także możliwość nowelizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania w celu zapewnienia lepszej ochrony wszystkim grupom społecznym. Adam Lipiński poinformował, że Krajowy Program Działań na Recz Równego Traktowania będzie kontynuowany. Rzecznik zadeklarował chęć współpracy w konsultacjach nowej edycji programu.

W trakcie spotkania Adam Bodnar poruszył także kwestie ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz wzmocnienia przez Polskę na forum międzynarodowym dyskusji na temat konieczności opracowania i przyjęcia Konwencji o prawach osób starszych.

Galeria

  • Mapa Polski w barwach narodowych
    Polska