Zawartość

Spotkanie z Prezesem NIK

Data: 
2015-06-30
słowa kluczowe: 

 

Prawo obywateli do dobrej administracji, ochrona danych osobowych oraz prawa osób z niepełnosprawnościami były tematem roboczego spotkania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Ireną Lipowicz. Rzecznik z uznaniem wypowiedziała się o kontrolach NIK, poruszających kwestie praw i wolności obywatelskich, w szczególności tych dotyczących szpitali psychiatrycznych, domów pomocy społecznej i placówek dla nieletnich. Podczas rozmowy podsumowano dotychczasową współpracę obu instytucji, jak również podkreślono potrzebę dalszej koordynacji działań służących ochronie praw obywateli oraz podnoszeniu standardów pracy instytucji publicznych.

 

Galeria

  • na zdjęciu prof. Irena Lipowicz i Krzysztof Kwiatkowski
    na zdjęciu prof. Irena Lipowicz i Krzysztof Kwiatkowski