Zawartość

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (OFOP)

Data: 
2016-05-31

31 maja rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP). Tematem spotkania były standardy działania organizacji społecznych i wyzwania, jakie dzisiaj stoją przed nimi. Przedstawiciele organizacji sygnalizowali także problemy, jakie napotykają w swojej pracy.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 roku. Jej zadaniem jest przede wszystkim rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji, budowanie standardów i poczucia tożsamości ngo oraz kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku. OFOP zrzesza dziś 130 organizacji z całego kraju.

Od początku swojej kadencji rzecznik Adam Bodnar regularnie spotyka się z przedstawicielami organizacji pozarządowych w całej Polsce. Podczas spotkań regionalnych rozmawia o najważniejszych problemach dostrzeganych przez mieszkańców i lokalne organizacje społeczne.

Galeria

  • zdjęcie: duża grupa ludzi stoi przed wejściem do budynku
    uczestnicy spotkania
  • zdjęcie: duża grupa ludzi siedzi przy stołach ustawionych w kształcie podkowy
    uczestnicy spotkania