Zawartość

Spotkanie z przedstawicielem francuskiego Trybunału Administracyjnego

Data: 
2016-08-30
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z sędzią Dominiquem Reinhornem - wiceprezesem i przewodniczącym Izby w Trybunale Administracyjnym w Marsylii.

Podczas spotkania dr Bodnar omówił zadania i kompetencje polskiego Ombudsmana i przedstawił wyzwania stojące przed RPO. Sędzia Reinhorn pytał m.in. o uprawnienia Rzecznika dotyczące przystępowania do postępowań sądowych, w tym przed sądami administracyjnymi. Dyskutowano też o tym, jaką rolę odgrywają wystąpienia generalne RPO i jak wyglądają relacje z innymi podmiotami m.in. z wymiarem sprawiedliwości, samorządem prawniczym czy społeczeństwem obywatelskim. Poruszone zostały również kwestie dotyczące niezależności sądownictwa. Sędzia Reinhorn wyraził swoje poparcie dla działań Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz umocnienia praw i wolności w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego: Marta Kulikowska kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut członek Zespołu, główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA, a z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Katarzyna Łakoma dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego oraz dr hab. Agnieszka Grzelak zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego.

Galeria

  • zdjęcie: trzy kobiety i trzech mężczyzn stoi, za nimi wiszą portrety błych rzeczników
    Uczestnicy spotkania
  • zdjęcie: dwóch mężczyn ogląda portrety wiszące na ścianie
    Dr Bodnar przedstawia sędziemu Reinhornowi dokonania rzeczników praw obywatelskich poprzednich kadencji