Zawartość

Spotkanie z Sekretarzem ds. Polityczno-Wojskowych w Ambasadzie USA

Data: 
2015-11-06

W dniu 6 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie Zastępcy RPO Krzysztofa Olkowicza z Donem Bakerem, sekretarzem ds. polityczno-wojskowych w Ambasadzie USA w Warszawie.

Głównym tematem rozmowy były działania RPO dotyczące zmiany sytuacji prawnej weteranów w RP.

Omówiono m.in. przyszłą współpracę z Centrum Weteranów, oddziaływanie na władze samorządowe, spotkania z weteranami mające na celu poznanie ich potrzeb. Działania te mają służyć ustaleniu, jakie zmiany w ustawodawstwie powinny zostać wprowadzone, aby prawa tych osób były należycie chronione. Rzecznik wspomniał także o konieczności współpracy z mediami w celu dotarcia do jak najszerszej liczby osób i zainteresowania społeczeństwa problematyką. Kwestie te zostały przez niego również poruszone na forum międzynarodowym podczas konferencji w Kijowie. Ambasada USA jest gotowa udzielić wsparcia w zorganizowaniu spotkań ze specjalistami, którzy zajmują się kwestią weteranów w Ameryce oraz podzielić się doświadczeniami amerykańskimi w tym zakresie.

 

Galeria

  • na zdjęciu od lewej: Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz, Sekretarz ds. Polityczno-Wojskowych w Ambasadzie USA Don Baker, Naczelnik Wydziału do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO Tomasz Oklejak
    na zdjęciu od lewej: Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz, Sekretarz ds. Polityczno-Wojskowych w Ambasadzie USA Don Baker, Naczelnik Wydziału do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO Tomasz Oklejak