Zawartość

Sprawa bonu wychowawczego w Nysie

Data: 
2016-06-10
W związku ze skargą jednego z obywateli w sprawie zasad i kryteriów przyznawania „bonu wychowawczego”, ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Nysie rzecznik praw obywatelskich skierował wystąpienie do wojewody opolskiego. Rzecznik zwrócił się z prośbą do wojewody o zbadanie w trybie nadzoru zarzutów sformułowanych przez skarżącego.
 
Kwestia dostępu do świadczeń rodzinnych oraz funkcjonowanie rozwiązań typu „bon wychowawczy” są niezwykle istotne z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, ale równie istotne jest, aby przy okazji takich rozwiązań nie dochodziło do nierównego traktowania rodzin.