Zawartość

Sprawa pani Cecylii. WSA uznał argumenty Rzecznika o prawie rodzica do dwóch świadczeń rodzinnych na dwoje dzieci

Data: 
2017-03-21
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i wyrokiem z dnia 21 marca br., sygn. akt I SA/Wa 73/17, uchylił decyzję odbierającą na kilka miesięcy bezrobotnej matce świadczenie rodzicielskiego w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia drugiego dziecka.

Wcześniej matka pobierała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad pierwszym dzieckiem (dzieckiem z niepełnosprawnością).

W tej sytuacji urząd uznał, że skoro zbiegło się prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i rodzinnego, to nie można przyznawać obu – trzeba po prostu wybrać korzystniejsze.

Sąd podzielił jednak stanowisko Rzecznika (III.7064.239.2016), że można by mówić o zbiegu uprawnień tylko wtedy, gdyby dotyczyły tego samego dziecka. Tymczasem te dwa świadczenia matka dostaje z tytułu wychowywania i opieki nad różnymi dziećmi.

Ma prawo do dwóch świadczeń rodzinnych - pielęgnacyjnego i rodzinnego. Przysługują one bowiem w stosunku do każdego z dzieci z innego tytułu i na innej podstawie prawnej. 

Galeria

  • Miś w pustym dziecięcym łóżeczku
    Rodzicielstwo