Zawartość

Sprawa sporu o przejazd drogą: kasacja RPO

Data: 
2016-06-28
Położenie: 
  • Zamość
    Polska
słowa kluczowe: 

Pan P. tak otwierał bramę do swojej posesji, że inni nie mogli przejechać drogą Sąd uznał Pana P. za winnego wykroczenia z art. 90 kodeksu wykroczeń  polegającego na utrudnianiu ruchu na drodze wewnętrznej gminnej i wymierzył mu karę jednego tysiąca złotych grzywny.

Rzecznik Praw Obywatelskich badając tę sprawę zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami taka droga nie stanowi drogi publicznej, co powoduje, iż pan P. nie może ponosić odpowiedzialności za takie wykroczenie.

Mec. Tomasz Rychlicki, główny specjalista w Zespole Prawa Karnego w Biurze RPO:

Artykuł 90 kodeksu wykroczeń chroni porządek i płynność ruchu w ściśle określonych miejscach, w tym na drogach publicznych. Na gruncie ustawy o drogach publicznych istnieje zasadnicza różnica pomiędzy drogą gminną, a drogą wewnętrzną. Tylko ta pierwsza jest drogą publiczną. Decydujące dla oceny, z jaką drogą mamy do czynienia w konkretnej sytuacji jest ustalenie, czy została ona zaliczona do kategorii dróg gminnych poprzez uchwałę radę gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Sam tytuł własności do danej drogi nie jest przesądzający. Skoro Sąd stwierdził, że obwiniony działał na drodze wewnętrznej, to -niezależnie od tego, kto był jej właścicielem- winien wydać wyrok uniewinniający”.
 

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych