Zawartość

Sprawa weterynarza pomagającego bezdomnym zwierzętom - sąd uwzględnił argumenty RPO

Data: 
2016-08-10

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ogłosił wyroki w sprawach ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu.
Sąd uwzględnił obie skargi Rzecznika i uchylił zaskarżone przez niego decyzje. Szczegółowe motywy rozstrzygnięć będą znane po sporządzeniu pisemnych uzasadnień wydanych wyroków.

Galeria

  • Głowa kota

    Kot