Zawartość

Sprawa wstrzymanego dodatku mieszkaniowego - interwencja Pełnomocnika RPO we Wrocławiu

Data: 
2016-04-29

Do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się pani H. ze skargą na m.in. niesłuszne wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego do lokalu mieszkaniowego. W toku postępowania wyjaśniającego ustaliliśmy, że MOPS decyzją z 2014 r. przyznał Zainteresowanej dodatek mieszkaniowy, następnie, pod koniec 2015 r. wstrzymano jego wypłatę z powodu rzekomego niewnoszenia na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Decyzją z lutego 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w W. wznowił od początku 2015 r. wypłatę dodatku mieszkaniowego. W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że wznowienie wypłaty dodatku nastąpiło w oparciu o otrzymaną drogą elektroniczną od zarządcy informację wskazującą, że zgłoszenie o wystąpieniu zaległości czynszowych u pani Haliny H. zostało przesłane omyłkowo, gdyż przez cały ten czas prawidłowo regulowała wszystkie należne opłaty.

Galeria

  • Grafika: szary dom i czerwony płomień w środku
    Ogrzewanie