Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2015 r. - stanowisko RPO