Treść strony

Sprawy Rzecznika

Specjalne przepisy powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich:realizację zasady równego traktowania (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania) i przeciwdziałanie torturom i okrutnemu traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności (obowiązek powierzony 18 stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO – zapisany jest on w art. 1.1.4). Rzecznik jest też niezależną instytucją monitorują wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.Zadania i efekty działania Rzecznika Praw Obywatelskich można poznać także przeglądając projekty prowadzone przez Biuro. Projekty te (Sprawy Rzecznika) skupiają się na najważniejszych problemach prawnych, które dotykają obywateli.

logo - żarówka na pomarańczowym tle
Logo - na pomarańczowym tle mały ptaszek w skorupce
Logo: mały ptaszek
Mapa Polski
logo - na pomarańczowym tle dwie dłonie
logo - czapka studencka
Logo: komórka nadająca i komórka odbierająca sygnał internetowy
Logo - mikrofon
logo - Strzykawka na pomarańczowym tle
Grafika: kropla na pomarańczowym tle
Logo - budynek publiczny
logo - na pomarańczowym tle sylwetka pracownika w kasku
Grafika: na pomarańczowym tle kiełkująca roślina
Logo: liczba 100 i cztery strzałki
Logo: na pomarańczowym tle dom
logo: parasol i ciemne chmury na pomarańczowym tle
Logo: trzy różne ale równe sylwetki
Logo - odznaczenie
Logo: na pomarańczowym tle cztery sylwetki kobiece w różnym wieku
Logo: pomarańczowy napis na białym tle
Logo: na pomarańczowym tle symbol wiatraka
Logo: na szarym tle wtyczka do kontaktu
Grafika: znak I jak informacja na pomarańczowym tle
logo - piłka nożna
Grafika: sylwetka za kratami na pomarańczowym tle
Logo: na pomarańczowym tle samochód
Logo - pomarańczowy samochód policyjny
Grafika: radio i telewizor
logo - głowa w czapce mundurowej
Logo: paragraf na pomarańczowym tle
logo - oko
Logo: waga sprawiedliwości na tle sylwetek ludzkich
Logo: pomarańczowe ucho na szarym tle
Logo: biało-czerwona urna na szarym tle
Logo: na szarym tle księga
Logo: waga sprawiedliwości na pomarańczowym tle
Logo - sylwetka ludzka (kobiety)
Logo - kontur Polski
Logo: dłoń trzymająca długopis
Grafika: klucz francuski
Grafika: kościół, zabytkowa brama i fabryka
Logo - znak "wybuchu"