Zawartość

Stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące postępowania w przypadku śmierci członka komisji rozprawy doktorskiej

Data: 
2017-08-25

W związku z informacją o śmierci promotora Pana mgra T.M., który przygotował rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dra hab. Lecha Morawskiego, Rzecznik zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedstawienie stanowiska w zakresie możliwości dalszego postępowania w celu umożliwienia obrony rozprawy Pana T. M.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Minister zgodził się ze stanowiskiem, zgodnie z którym, jeśli praca doktorska jest już ukończona i została zaopiniowana przez promotora, poszukiwanie następcy w przypadku jego śmierci nie znajduje uzasadnienia.

W przypadku Pana mgra T. M., dopuszczalne jest dokończenie przewodu bez udziału promotora, który- jak wskazują na to okoliczności - zasadniczo wypełnił przypisywaną mu w postępowaniu awansowym rolę. W sprawie tej należy jedynie zastosować racjonalną interpretację przepisów dopuszczającą absencję promotora w nadzwyczajnej sytuacji.

Zatem ewentualna zmiana przepisów nie powinna prowadzić do ustanowienia nowego promotora, a jedynie - o ile uznać to rzeczywiście za nieodzowne - do wskazania osoby, która nie stając się promotorem wykona, w pewnym sensie w jego imieniu, ostatnie czynności przewodu doktorskiego.

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
    Nauka