Zawartość

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (projekt z dnia 25.05.2016 r.)

Data: 
2016-06-10

Załączniki: