Zawartość

"Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa" - konferencja na Uniwersytecie Jagiellońskim pod patronatem RPO

Data: 
2016-05-07
słowa kluczowe: 

7 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Status Osoby Chorej Psychicznie w świetle polskiego prawa”. Konferencja, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ, zgromadziła niezwykłe grono panelistów: psychiatrów, prawników – praktyków i wykładowców akademickich, studentów prawa, rzeczników praw pacjenta szpitali psychiatrycznych. Na sali obecni byli także pacjenci jednego ze szpitali psychiatrycznych w Krakowie wraz z wychowawczynią.

Rzecznik Praw Obywatelskich objął konferencję patronatem, a w pierwszym panelu wystąpiła r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze RPO.

Mecenas Rudzińska-Bluszcz omówiła problemy związane ze stosowaniem regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi na przykładzie jednej ze spraw prowadzonych przez prawników Biura RPO. Sprawa pana Feliksa - przebywającego w szpitalu psychiatrycznym przez 11 lat – pokazuje te problemy jak w soczewce: brak dogłębnego badania przez sądy przesłanek zastosowania najbardziej dotkliwego środka zabezpieczającego, jakim jest umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym, ryzyko automatyzmu przy przedłużaniu stosowania tego środka, brak spełnienia przesłanek formalnych przy przyjmowaniu osoby do szpitala psychiatrycznego w trybie bez jej zgody.

Podczas dyskusji po wystąpieniu głos zajęli przedstawiciele szpitala psychiatrycznego, w którym przebywał pan Feliks.

  • Prelegent na konferencji
    Wystąpienie mec. Rudzińskiej