Godło RP

Stawka minimalna wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa pracy

Data: 
2015-11-12

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowanego skargą konstytucyjną dotyczącą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zgodnie z zaskarżonym przepisem stawki minimalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa pracy wynoszą 60 zł. Taka regulacja może stanowić naruszenie zagwarantowanego w konstytucji prawa do sądu. Stanowisko RPO wraz z uzasadnieniem zostanie przedstawione w terminie 30 dni.

 

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny