Zawartość

Struktura organizacyjna

Dyrektor Generalny 

Katarzyna Jakimowicz

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Dyrektor Mirosław Wróblewski

Zespół Prawa Karnego

Dyrektor Marek Łukaszuk

Zespół Prawa Cywilnego

Dyrektor Kamilla Dołowska

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Dyrektor Piotr Mierzejewski

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Dyrektor Lesław Nawacki

Zespół Wstępnej Oceny Wniosków

Dyrektor Wioletta Lewicka-Szostak

Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"

Dyrektor Przemysław Kazimirski

Zespół do spraw Wykonywania Kar

Dyrektor Ewa Dawidziuk

Zespół do spraw Równego Traktowania

Dyrektor Anna Błaszczak

Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Dyrektor Stanisław Ćwik

Centrum Projektów Społecznych

Dyrektor Barbara Imiołczyk

Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Główny Koordynator ds. Projektów Społecznych

Andrzej Stefański

Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

Krzysztof Olkowicz

Główny Koordynator ds. współpracy z Biurami Pełnomocników Terenowych i punktami przyjęć interesantów

Aleksandra Czubińska-Durka

Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu

Katarzyna Sobańska-Laskowska

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku

Krzysztof Szerkus

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach

Aleksandra Wentkowska