Godło RP

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor Generalny 

Katarzyna Jakimowicz

 

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Dyrektor Mirosław Wróblewski

 

Zespół Prawa Karnego

Dyrektor Marek Łukaszuk

 

Zespół Prawa Cywilnego

Dyrektor Kamilla Dołowska

 

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Dyrektor Piotr Mierzejewski

 

Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Dyrektor Lesław Nawacki

 

Zespół Wstępnej Oceny Wniosków

Dyrektor Wioletta Lewicka-Szostak

 

Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"

p.o. Dyrektora Przemysław Kazimirski

 

Zespół do spraw Wykonywania Kar

Dyrektor Ewa Dawidziuk

 

Zespół do spraw Równego Traktowania

Dyrektor Anna Błaszczak

 

Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Dyrektor Stanisław Ćwik

 

Centrum Projektów Społecznych

Dyrektor Barbara Imiołczyk

 

Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądowych

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

 

Główny Koordynator ds. Projektów Społecznych

Andrzej Stefański

 

Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

Krzysztof Olkowicz

 

Główny Koordynator ds. współpracy z Biurami Pełnomocników Terenowych i punktami przyjęć interesantów

Aleksandra Czubińska-Durka

 

Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu

Katarzyna Sobańska-Laskowska

 

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku

Krzysztof Szerkus

 

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach

Aleksandra Wentkowska