Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Stypendia dla sportowców z niepełnosprawnościami – [art. 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi dotyczące regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej.


Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli w zawodach międzynarodowych wymienionych w ustawie bierze udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych przynajmniej 8 drużyn, osad lub załóg.
Rozwiązanie to nie uwzględnia jednak specyfiki sportu osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem Skarżących o liczbie państw zgłaszających zawodników w danej dyscyplinie decydują dodatkowe uwarunkowania, jak choćby dostępność do obiektów sportowych czy zaopatrzenie w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Sprawa jest analizowana przez Rzecznika.