Zawartość

Świadczenia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celnej

Data: 
2016-11-22
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów z prośbą o przybliżenie sposobu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy celnych.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że z uwagi na prace legislacyjne nad powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w tym wyodrębnieniem w ramach KAS funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, będących jednolitą i umundurowaną formacją, uprawnienia emerytalne z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych powinny objąć także funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, realizujących zadania policyjne w uchwalonej przez Sejm w dniu 21 października 2016 r. ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie w odpowiedniej sejmowej podkomisji są prowadzone prace legislacyjne nad uprawnieniami emerytalnymi dla funkcjonariuszy Służby Celnej, w związku z potrzebą realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W pracach sejmowych nad obywatelskim projektem ustawy niezbędne jest zatem uwzględnienie faktu powołania w ramach KAS w miejsce Służby Celnej nowej formacji, czyli Służby Celno-Skarbowej - z uwagi zatem na trwający proces legislacyjny dotyczący ustawy o KAS i prace nad obywatelskim projektem ustawy nie ma obecnie ostatecznych rozstrzygnięć, co do zakresu uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Galeria

  • Mapa z granicami Polski i jej sąsiadów
    Granica, celnicy