Zawartość

Świat pod lupą. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe z udziałem dr Sylwii Spurek

Data: 
2016-06-03

Jak rozwój aspiracji społecznych wpływa na poczucie podmiotowości obywateli? Jakie nowe wyzwania dla praw jednostki niosą obecne kryzysy? Z jakimi problemami zmagali się kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich? Jak członkostwo w UE wpłynęło na relacje państwo-obywatel? Te i inne zagadnienia były tematem debaty „Prawa obywatelskie – jaka jest ich wartość w dzisiejszej Europie Środkowej?”. W dyskusji wzięła udział zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek oraz Rzecznik Praw Obywatelskich pierwszej kadencji prof. Ewa Łętowska.

Podczas spotkania dr Syliwa Spurek mówiła o przepisach ustawy równościowej, które tak naprawdę nie zapewniają efektywnej ochrony przed dyskryminacją. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśliła również istotną rolę edukacji w upowszechnianiu świadomości obywateli oraz szczególną staranność z jaką legislatorzy powinni podchodzić do procesu tworzenia prawa.

Prof. Ewa Łętowska zaznaczyła, że poprawa sytuacji społecznej wpływa istotnie na większą potrzebę poszanowania podmiotowości obywateli. Jednocześnie, jak zauważyła dr Spurek, według badań dotyczących kwestii równego traktowania 80% osób, które czuły się dyskryminowane nic z tym nie zrobiło.

Mówiono również o ustawie o działaniach antyterrorystycznych, której podstawowym celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, ale która jednocześnie ingeruje w prawa i wolności człowieka.

Debata moderowana przez dr. Marka Troszyńskiego odbyła się w ramach wydarzenia pod hasłem „Świat pod lupą. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe”. W czasie dwudniowych rozmów w towarzystwie znakomitych intelektualistów, wybitnych ekspertek i innych interesujących rozmówców z różnych krajów uczestnicy mogli dowiedzieć się, co sądzą oni o kryzysie migracyjnym, co rozumieją przez wielokulturowość i gdzie jest miejsce Polski w Europie.

Galeria

  • na zdjęciu dr Marek Troszyński, dr Sylwia Spurek, prof. Ewa Łętowska
    na zdjęciu dr Marek Troszyński, dr Sylwia Spurek, prof. Ewa Łętowska
  • na zdjęciu uczestnicy debaty
    na zdjęciu uczestnicy debaty