Zawartość

Sylwia Spurek na konferencji europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich

Data: 
2016-06-15
słowa kluczowe: 

Kluczowe wyzwania stojące przed Unią Europejską i rządami krajów członkowskich były tematem międzynarodowej debaty europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, w której wzięła udział zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek. Wydarzenie zostało zorganizowane w Brukseli przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. W dyskusji wzięli udział krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich z całej Europy, a także posłowie, urzędnicy unijni i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Uczestnicy debaty zastanawiali się nad reakcją Europy na kryzys uchodźczy. Rozmawiali również o wyzwaniach w zakresie przestrzegania zasady praworządności i zagadnieniach związanych z przejrzystością procesów lobbingu w instytucjach UE i państwach członkowskich.

Europejska sieć rzeczników praw obywatelskich obejmuje ponad 95 biur w 36 krajach Europy. Członkami są krajowi i regionalni rzecznicy praw obywatelskich oraz podobne organy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach kandydujących do UE oraz innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego. Sieć powstała w 1996 r. i stopniowo rozwinęła się w narzędzie współdziałania rzeczników i ich personelu, służąc jako skuteczny mechanizm współpracy przy rozpatrywaniu poszczególnych spraw. Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk odbywa się za pośrednictwem seminariów i spotkań, regularnie publikowanego biuletynu, elektronicznego forum dyskusyjnego i codziennego elektronicznego serwisu informacyjnego.

Galeria

  • grafika: trzy kolorowe strzałki tworzące różnej wielkości koła
    Logo europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich