Zawartość

Sympozjum naukowe "Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-03-15
słowa kluczowe: 

15 marca 2018 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną planuje zorganizować w swej siedzibie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Przedsięwzięcie to wiąże się z perspektywą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Przedmiotem tego aktu prawnego są kwestie odgrywające coraz większą rolę w legislacji wewnętrznej i praktyce kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zasadniczym celem sympozjum jest dyskusja naukowa oraz upowszechnienie wiedzy na temat przygotowań kościołów i innych związków wyznaniowych do wdrożenia wymagań RODO.

Program

Udział w sympozjum weźmie zastępca rzecznika praw obywatelkich Stanisław Trociuk.