Zawartość

Sympozjum "Zadania straży gminnych i miejskich w zakresie kontroli gospodarowania odpadami" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-09-22
słowa kluczowe: 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był organizatorem sympozjum poświęconego problemom straży gminnych i miejskich. Kwestie problemowe dotyczyły sytuacji, w których strażnicy wykonują obowiązki organu ścigania (oskarżyciela publicznego) w sprawach wykroczeń w związku z usuwaniem odpadów oraz emisją spalin. Referat dotyczący tematu sympozjum wygłosił dr Grzegorz Krawiec z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli również m.in. przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.