Zawartość

System izolacji nieletnich – stanowisko Prokuratora Generalnego

Data: 
2016-02-19

Prawo dające możliwość izolowania - ze względu na bezpieczeństwo i porządek - nieletnich, którzy przebywają w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, nadal pozwala na nadużycia. Prokurator Generalny zgadza się z argumentacją RPO.

RPO zajmuje się tą sprawa od 2013 r. Wtedy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego wskazując na niekonstytucyjność ówczesnych regulacji. 6 listopada 2015 r. zaskarżony przepis został zmieniony, ale to nie wyeliminowało problemu, dlatego Rzecznik zmodyfikował wniosek do Trybunału. W piśmie procesowym wnosi o stwierdzenie niezgodności wcześniej zaskarżonych przepisów w ich nowym brzmieniu.

Do pisma Rzecznika odniósł się Prokurator Generalny jako uczestnik postępowania. Potwierdził, że także w jego opinii problem nie zniknął, więc i on podtrzymuje stanowisko wyrażone 7 marca 2014 r. (sygn. akt PG VIII TK 87/13).

Dr Marcin Mazur, zastępca dyrektora Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji:

Stanowisko Prokuratora Generalnego potwierdza zapatrywanie Rzecznika Praw Obywatelskich, który dąży do wyeliminowania z systemu prawnego niekonstytucyjnych przepisów rozporządzenia. Zmiana przez Ministra Sprawiedliwości zaskarżonego pierwotnie przepisu nie eliminuje stanu niekonstytucyjności zaskarżonej regulacji, stąd zbieżne w swojej ocenie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego.

  • grafika przedstawiająca czerwone logo Prokuratury Generalnej
    logo Prokuratury Generalnej