Zawartość

Sytuacja dzieci transpłciowych, które na mocy orzeczenia sądu przebywają w systemie pieczy zastępczej

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Uzasadnienie:
Transpłciowe dzieci wymagają  szczególnej dbałości w zakresie zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Dlatego też należałoby zweryfikować, czy w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej istnieją w Polsce placówki, które są przygotowane na przyjęcie dzieci transpłciowych, tzn. mają zapewnione zaplecze organizacyjne począwszy od pokoi, łazienek, po właściwą opiekę m.in. psychologiczną.

Zespół prawny stowarzyszenia Lambda Warszawa