Godło RP

Sytuacja dzieci transpłciowych, które na mocy orzeczenia sądu przebywają w systemie pieczy zastępczej

Uzasadnienie:
Transpłciowe dzieci wymagają  szczególnej dbałości w zakresie zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Dlatego też należałoby zweryfikować, czy w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej istnieją w Polsce placówki, które są przygotowane na przyjęcie dzieci transpłciowych, tzn. mają zapewnione zaplecze organizacyjne począwszy od pokoi, łazienek, po właściwą opiekę m.in. psychologiczną.


Zespół prawny stowarzyszenia Lambda Warszawa