Zawartość

Sytuacja dzieci transpłciowych, które na mocy orzeczenia sądu przebywają w systemie pieczy zastępczej

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Uzasadnienie:
Transpłciowe dzieci wymagają  szczególnej dbałości w zakresie zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Dlatego też należałoby zweryfikować, czy w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej istnieją w Polsce placówki, które są przygotowane na przyjęcie dzieci transpłciowych, tzn. mają zapewnione zaplecze organizacyjne począwszy od pokoi, łazienek, po właściwą opiekę m.in. psychologiczną.


Zespół prawny stowarzyszenia Lambda Warszawa

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych