Godło RP

Sytuacja osób LGBT z niepełnosprawnościami

Temat badania:
Sytuacja niepełnosprawnych gejów, lesbijek, osób biseksualnych oraz transpłciowych w kontekście uzyskiwania przez nich pomocy od organizacji i instytucji d/s osób niepełnosprawnych


Cel badawczy:
Celem badania byłaby ilościowa i jakościowa analiza sytuacji osób niepełnosprawnych LGBT pod kątem dostępu do instytucjonalnej pomocy.


Uzasadnienie:
Do Stowarzyszenia zgłaszają się osoby, które są przekonane, że aby otrzymać pomoc, jako osoby niepełnosprawne, muszą ukrywać swoją orientację psychoseksualną. Z tego wynika ich podwójnie trudna sytuacja społeczna i psychologiczna. Osoby te ulegają tzw. podwójnemu wykluczeniu.


Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado