Zawartość

Sytuacja związków jednopłciowych w Polsce, w tym związków obywateli/lek Polski z obywatelami/kami innych krajów

Data: 
2014-02-09

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Zbadanie sytuacji osób pozostających w związkach jednopłciowych w kontekście sytuacji prawnej, jak i również w kontekście społecznym jakości życia tego typu związków i ich społecznego postrzegania.


Uzasadnienie:
Osoby nieheteroseksualne według różnych szacunków stanowią od 5-10% społeczeństwa, co w Polsce daje od liczbę od 1 do 2 milionów obywateli i obywatelek, które potencjalnie tworzą związki jednopłciowe, Jak dotąd nigdy w Polsce nie przeprowadzono badań dotyczących jakości życia, społecznego postrzegania i sytuacji prawnej tej jednej z największych mniejszości żyjących w Polsce. Zarejestrowane związki jednopłciowe obywateli Polski z obywatelami innych krajów nie są rozpoznawane przez polskie prawo co rodzi cały szereg problemów związanych m.in. z prawem pobytu współmałżonków/partnerów na terenie RP, rozpoznanie ich praw nabytych poprzez zawarcie związku w innym kraju.
Takie badania pozwolą zdobyć niezwykle cenne informacje stanowiące argument do poprawy sytuacji par jednopłciowych. Pozwolą również lepiej zrozumieć specyfikę problemów z jakimi spotyka się ta tak liczna grupa.


Stowarzyszenie miłość nie wyklucza

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych